Да, може.

- КУПУВАЧОТ може да го врати производот во рок од 5 работни дена од денот на прием на производот. Во тој случај средствата кои ги платил ќе му бидат вратени намалени за трошоците за првичната испорака.
Вратениот производ и пакувањето мора да бидат 100% во оригинална неоштетена состојба. Трошокот за испорака на вратениот производ назад до Трговецот е на сметка на Купувачот.

Напомена: електрични делови, кои се пробани не ги враќаме.


 
Вашата корпичка со нарачки е празна