Horizontal engine 250/260

yamaha majesty 250 engine

Horizontal engine (LH170MM LH173MN) VOG 300CC, YAMAHA yp250, LINHAI 260CC