Како да платам?

Плаќање може да се изврши на следниот начин:

1. начин: Плаќање при превземање на пратката. Се плаќа на рака во готово на доставувачот

2. начин: Плаќање преку Банкова сметка. Се плаќа од шалтер во банка или преку интернет на E-BANKING систем на банките

Пример од уплатница: