Може ли да го вратам производот?

Да, може.
- КУПУВАЧОТ може да го врати производот во рок од 5 работни дена од денот  на прием на производот. Во тој случај средствата кои ги платил ќе му  бидат вратени намалени за трошоците за првичната испорака.
 Вратениот  производ и пакувањето мора да бидат 100% во оригинална неоштетена  состојба. Трошокот за испорака на вратениот производ назад до Трговецот е  на сметка на Купувачот.
Напомена: електрични делови, кои се пробани не ги враќаме.